słownik francuski - polski

Français - język polski

produire

po polsku:

1. produkować


passé
produkcja, produkt, wynik, wytwarzać, produkować,
produkować, produkcja
produkuje prąd
zakład produkcyjny

II kwartał 2018
1000 Słów - Cz. V
czasowniki francuskie
czasowniki nieregularne
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent