słownik francuski - polski

Français - język polski

professeur

po polsku:

1. profesor


Mój wujek jest profesorem fizyki, więc może on mógłby nam wyjaśnić to zjawisko.
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
Ten profesor nie wie, jak uczyć.
profesor uniwersytetu
profesor zwyczajny


2. nauczyciel


Wy jesteście nauczycielami i pracujecie w szkole.
Zostaniesz na zawsze naszą nauczycielką, panno Novacek?
grono nauczycielskie, ciało pedagogiczne
ja jestem nauczycielem
przykład ze słówkiem

Zawody i hobbi

professeur w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku