słownik francusko - polski

Français - język polski

quartier po polsku:

1. dzielnica


Ta dzielnica jest niebezpieczna.
To jest bogata dzielnica.
Ta część miasta to dzielnica imigrantów.
Ta dzielnica podoba mi się szczególnie.
chińska dzielnica
Jak nazywa się twoja dzielnica?
Nasza dzielnica leży na południu.
dzielnica "czerwonych latarni"

Polskie słowo "quartier" (dzielnica) występuje w zestawach:

Le nouveau taxi! 2 (cahier d'exercices) - lecons 1-9
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
NA SPRAWDZIAN Z FRANCUSKIEGO
Moja pierwsza lekcja
zmuszono mnie do tego