słownik hiszpański - polski

español - język polski

reconocer

po polsku:

1. rozpoznawać


Poznjesz tego mężczyznę?
Rozpoznajesz tego człowieka?
nie poznałem jej
passé
rozpoznać po czymś

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
1 lección de hoy
słówka 1/2016/2017
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 275 ...

2. rozpoznać


Rozpoznałem ja kiedy spadła jej peruka
Rozpoznałą go od razu.
Wybacz mi, ale nie rozpoznałem Cię.
był nie do poznania
rozpoznawalny

Moja pierwsza lekcja
hiszpański kolokwium nr 2
El aspecto fisico
ostatni dzial
ESP 20.10.2016 EP3

reconocer w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku