słownik francuski - polski

Français - język polski

rembourser

po polsku:

1. zwracać


Chciałabym zwrócić spódnicę.
List został zwrócony do nadawcy.
The letter was returned to the sender.
There was no one home when he returned.
Zwróciłam to do sklepu

Czasowniki francuskie

rembourser w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku