słownik francuski - polski

Français - język polski

rentrer

po polsku:

1. wracać


on wrócił
opadać np. gorączka, obrót, cena
wczoraj wróciłam później do domu.
wracać do pracy
x

Słówka z maili - francuski
I kwartał 2018
Najważniejsze czasowniki
francuski 2 sem
unite3 temps libre

2. wrócić


Tak, mam nadzieję, że znajdą pracę i możliwie najszybciej wrócą do godnego życia!
Wieczorem, po powrocie do domu, odpoczywam.
Zasada: "ó" na "o", "e", "a" (wracać)
mój tata wrócił z wyjazdu
wróciłem do domu

wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
wakacje - les vacances
Czasowniki - przemieszczanie się

3. powrót


Maria jest za granicą i czekam na jej powrót
Nasz powrót planujemy na piątek.
Po wojnie wrócił do domu.

czasowniki nieregularne
Au collège Balzac
Verbes 1er groupe
str 10,12,13

rentrer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku