słownik francuski - polski

Français - język polski

repondre

po polsku:

1. odpowiadać


haften für
odpowiedział tak na pytanie
passé
spełniać wymagania/warunki
x

Słownictwo z ramek:)

2. odpowiedź


Odpowiedź na to pytanie była oczywista


3. odpowiedzieć


Sprzedawca odpowiedział, że nie mógł obsłużyć innych klientów.
You should come back and work for us, the friend replied.
cz przeszły
remark - uwaga
w odpowiedzi