słownik hiszpański - polski

español - język polski

resolver

po polsku:

1. rozwiązywać


rozwiązać parlament
rozwiązał stuletnią tajemnicę skrzydeł
rozwiązywać
to do what is necessary to deal with a problem, disagreement, or difficult situation successfully
to find a solution to something that is causing difficulties

My first lesson
Unidad 11 i 12
czasowniki nieregularne
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja

2. rozwiązać


to bring something to an end, especially an official organisation, a business entity or a legal relationship
trudno do rozwiązanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyjaśnić; solve;
zwyciężyć chorobę

Aula Internacional 1
Specjalistyczny 1
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 125 ...

resolver w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku

powiązane słowa

pertenecer
duda
morir