słownik francuski - polski

Français - język polski

savoir

po polsku:

1. wiedzieć


przykład ze słówkiem
présent
to know which way the wind is blowing
wiem
wusste

czasowniki francuskie
Popularne czasowniki
czasowniki nieregularne
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
dr. Łuszczyńska, 08.10

2. umieć


Zasada: "u" na początku wyrazu
able
nie chce wiedzieć więcej
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
уметь

1000 słów - cz. I.

3. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

Słówka - "Un cadeau pour Julie. "
czasowniki pierwsza kartka
czasowniki francuski