słownik angielski - polski

English - język polski

several

po polsku:

1. Kilka


kilka wyrazów, słów
kilkakrotnie
kilku konstrukcji systemu
w niektóre dni || Have you ever been to Africa?
za kilka dni

Intermediate 6-10
2000_Q-S Slow
Dział 1 ANGIELSKI
Ostatnia deska ratunku
Bieżące słówka

2. kilkanaściePani Małgosia 002, 8.10.2012r
Moja pierwsza lekcja

3. kilkoro3 Company structure
Angielski Unit 2 (dodatkowy)

4. kilka parę
several w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku