słownik angielsko - polski

English - język polski

sign po polsku:

1. znak znak


Nie zauważyłem tego znaku.
Spójrz na ten znak!
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
To dobry znak.
Piorun został objaśniony naukowo, więc ludzie już nie wierzą, że jest to znak gniewu bogów. Tak więc pioruny nie są już tak straszne jak kiedyś.
znaki przestankowe; znak zapytania
Dałem znak, by samochód zwolnił.
Nagle samolotem zaczęło trząść i zapalił się znak "zapiąć pasy".
Znak trupiej główki otrzymał nazwę na cześć słynnego kapitana Kidda, który działał w Wielkiej Brytanii pod koniec XVII wieku.
Znak „&” oznacza „i”.
Dał mi tę laleczkę na znak wdzięczności.
znak drogowy, znak "ustąp pierwszeństwa przejazdu"
W Kambodży afisze i znaki ostrzegają przed minami
1. toczy się pod znakiem pracy, 2. to jest przestroga, 3. znak czasu
Nie rozumiem, dlaczego w ukraińskim alfabecie przeniesiono miękki znak; dla mnie było znacznie logiczniej, kiedy był na końcu.

Polskie słowo "sign" (znak) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 200...
Piosenki: Supertranp - The Logical Song
abscond - Dictionary Definition: Vocabulary.com
abscond - Dictionary Definition: Vocabulary.com
abscond - Dictionary Definition: Vocabulary.com

2. podpisywać podpisywać



Polskie słowo "sign" (podpisywać) występuje w zestawach:

Gateway 2 Plus unit 7 nie wszystkie
Job duties - Obowiązki pracownicze
100 najpopularniejszych czasowników
Słówka celebrity/verbs Unit 2
ZAKUPY I USŁUGI - INNE

3. podpisać podpisać


Czy możesz tutaj podpisać? Proszę.
Proszę tu podpisać.
Muszę podpisać parę dokumentów.
Proszę podpisać nad znaczkiem.
Mógłby pan tutaj podpisać
Proszę nie zapomnieć się podpisać.
Nie potrafi się nawet podpisać.
Proszę się podpisać tutaj.
Chcę podpisać umowę na drugi etap produkcji.
Gdzie mam podpisać?
Musimy podpisać umowę.
Musisz podpisać dokument.
Proszę podpisać ten formularz.
Musi to podpisać osobiście
proszę podpisać ten dokument

Polskie słowo "sign" (podpisać) występuje w zestawach:

new matura success Unit 5 (4) intermediate
Polityka/ demonstracje
Verbs 1 - czasowniki 1
- SŁÓWKA I ZDANIA
Angielski zawodowy

4. oznaka oznaka



Polskie słowo "sign" (oznaka) występuje w zestawach:

New Matura Success Pre-Intermediate Unit 12
slowka dzial 4
BANK SŁÓW 3 dom
New Voices 4
Symptoms General

5. sygnał sygnał


Na mój sygnał obie drużyny biegną do rzeki.
Jest sygnał, jedź.
Dał sygnał ostrzegawczy.
1. On dał zespołowi sygnał, aby zacząć. 2. Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak
Monitor wyświetla sygnał graficzny, ruchomy i nieruchomy, wytworzony przez komputer lub urządzenie podobne.
Daj nam zaraz sygnał do wymarszu.

Polskie słowo "sign" (sygnał) występuje w zestawach:

expres publishing unit 11 cz.2
Unit 8 Juourney
czesci ciala
dziennikarstwo 1

6. znak drogowy znak drogowy



Polskie słowo "sign" (znak drogowy) występuje w zestawach:

tryb rozkazujacy - podroz
Państwo i społeczeństwo
History's mysteries

7. napis napis


Napis na szyldzie wyblakł.
Uwaga na napis na ścianie.

Polskie słowo "sign" (napis) występuje w zestawach:

Słownictwo angielskie unit 3-4 new matura success ...
Matura Succes Intermediate Unit 3
monia 8th Jan 2014

8. podpis podpis


Czyj to podpis?
składać podpis
Jego podpis jest w książce
Potrzebuję twojego podpisu.
(Pod zdjęciem na ścianie był podpis.)
(On ma ledwie czytelny podpis.)
Każdy człowiek ma swój podpis.
Co robi twój podpis mówi o tobie?
Wszystkim czego teraz potrzebuję jest twój podpis w wykropkowanym miejscu.
Potrzebuję pańskiego podpisu tutaj.
Potrzebuję podpis męża.
Potrzebuję podpis Pani mężą.
Umowa jest nieważna, jeżeli podpis został wymuszony.
W Japonii używa się takich oto pieczątek, ale za granicą dominuje podpis.

Polskie słowo "sign" (podpis) występuje w zestawach:

Questionnaire on Company Inspection
Campain WB słownictwo

9. objaw przedmiotowy objaw przedmiotowy



Polskie słowo "sign" (objaw przedmiotowy) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Types of pain
kolos angielski 6-8
kolokwium angielski

10. podpisywać się podpisywać się



Polskie słowo "sign" (podpisywać się) występuje w zestawach:

Products in retail banking
Angielski 2/1

11. podpisać się



Polskie słowo "sign" (podpisać się) występuje w zestawach:

Słówka z zeszytu cz. 1
Lesson 9, 10

12. napis szyld



Polskie słowo "sign" (napis szyld) występuje w zestawach:

Longman New Matura success Intermediate Students' ...
markieweczka 3
UNIT 3 SŁÓWKA