słownik francuski - polski

Français - język polski

tendre

po polsku:

1. czuły


Ona czule go pocałowała.
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.

Podstawowe przymiotniki
cechy pozytywne
Cechy charakteru
Traits de caractere positifs - Pozytywne cechy cha...
francuski opis osoby pozytywne

tendre w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku