słownik francusko - polski

Français - język polski

tendre po polsku:

1. czuły czuły


być czułym w stosunku do kogoś
Uwielbiam jej czuły uśmiech.
Psy mają czuły węch.
Mój ojciec kochał mnie tak samo jak matka, był też równie czuły.

Polskie słowo "tendre" (czuły) występuje w zestawach:

Podstawowe przymiotniki
Traits de caractere positifs - Pozytywne cechy cha...
cechy pozytywne
Cechy charakteru
Les Adjectifs MT