słownik francusko - polski

Français - język polski

toucher po polsku:

1. dotykać dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Polskie słowo "toucher" (dotykać) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po francusku 76 - 100
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Czasowniki, które muszę znać
francuski spr. 1
zwykłe - francuski