słownik francuski - polski

Français - język polski

traverser

po polsku:

1. przechodzić


przechodzień
przejść do rzeczy
przenośnie
przenośnie; w czyjeś posiadanie
przeszedł obok mnie

unité 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fiszki#2 Sprawdzian
wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
fizjoterapia/ruch, gesty,itp/
Słownictwo francuskie z ksiażki Taxi rozdział 10

2. przejść


One nie przeszły do następnej klasy
Przepraszam, czy mogę przejść.
Zasada: "rz" po spółgłoskach
przejść ulicę na światłach
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

francuski 1-3

3. przechodzić przez