słownik francuski - polski

Français - język polski

tricher

po polsku:

1. oszukiwać


oszukał mnie na 100 euro
pozory mylą
trog
zasmucać
zasmucać, np. list ją bardzo zasmucił

Słówka z maili - francuski
II kwartał 2018
CZŁOWIEK: wyrażenia II

2. ściągać


przepisiwać nielegalnie z ksziąki
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Ściągam muzykę z internetu
Ściągać muzykę z Internetu.
ściągać na egzaminie

Powtórka do testu
My first lesson
EDUKACJA: wyrażenia I i II

tricher w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku