słownik francuski - polski

Français - język polski

vite

po polsku:

1. szybko


Pospiesz się!
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Szybkiego powrotu do zdrowia!
UTWÓRZ STOPnIOWAnIE
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Un beau cadeau - leçon 12
Francuski #1
9 tous les mots
przymiotniki franc