słownik francuski - polski

Français - język polski

voir

po polsku:

1. widzieć


widział
widzieć las
widzisz mnie?
widzisz to?
widzę

Podstawowe czasowniki
Terseka - indicatif - subjonctif - 2
Czynności – Activités
500 najważniejszych czasowników po francusku 1 - 25
Koniugacja cz. nieregularnych: futur simple

2. zobaczyć


Co zobaczyłeś?
Do zobaczenia
Możliwe, że zobaczycie Taj Mahal
Musimy dobrze zobaczyć całą ofertę.
Na przyjęciu go nie widziałem.