słownik francuski - polski

Français - język polski

voler

po polsku:

1. latać


x

Słówka z maili - francuski
Czasowniki, które muszę znać
Les verbs - czasowniki francuskie
1000 Słów - Cz. V
le transport et le sport

2. kraśćRzeczy dodatkowe
Francuski 1 i 2
Moja pierwsza lekcja
Przestępstwa / Sąd
vite et bien 2 - 1

3. lecieć


On zwykle lata klasą biznesową.
Polecieli wczoraj do Londynu.
Przyleciałem przedwczoraj.
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
flew

francais.com 4
Lotnisko
TRANSPORT: wyrażenia II

voler w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku